ผู้เขียน: admin

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 104 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 เมษายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่ 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-25 เมษายน 2566

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่ 18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 7-13 เมษายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2566

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2566

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2566

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 เมษายน 2566

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 170 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 170 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2566

กองระบาดวิทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

กองระบาดวิทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2566

โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงานโรงเรียน

โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงานโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2566

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 105 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 105 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page