ป้ายกำกับ: บ้านดุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

เทศบาลเมืองบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

อำเภอบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา

อำเภอบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page