หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 10 อัตรา

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤษภาคม 2567

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ 46 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ด้านการเงิน)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ด้านการเงิน) ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายน 2567

แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา

แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-29 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page