หมวดหมู่: ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 มีนาคม 2567

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา

เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานงบประมาณเขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานงบประมาณเขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ตั้งแต่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page