หมวดหมู่: กำแพงเพชร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานสาขาจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานสาขาจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์) ตั้งแต่วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 8 อัตรา

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2567

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 15 อัตรา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567

สพม.กำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สพม.กำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-19 มกราคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2567

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3-18 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2567

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2-7 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page