หมวดหมู่: ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9-14 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 42 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

สำนักงาน พมจ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน พมจ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page