หมวดหมู่: ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและธุรการ

ศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2567

แขวงบำรุงทางชุมพร รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่งานด้านบำรุงทาง

แขวงบำรุงทางชุมพร รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่งานด้านบำรุงทาง ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและธุรการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2566

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งแต่วันที่ 12-27 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page