หมวดหมู่: ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนศรียาภัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนศรียาภัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ทสจ.ชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สำนักงาน ทสจ.ชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2567

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 10 อัตรา

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

ท่าอากาศยานชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำจุด Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำจุด Checking Point ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 76 อัตรา

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 61 อัตรา

สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 45 อัตรา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page