หมวดหมู่: ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567

ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่ 22 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้้ถึง 2 เมษายน 2567

อบต.หน้าถ้ำ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

อบต.หน้าถ้ำ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2567

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 20 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 มีนาคม 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page