หมวดหมู่: ราชบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2567

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 12 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 12 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 13 อัตรา

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2

มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2567

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2567

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page