หมวดหมู่: ขอนแก่น

โรงเรียนสีชมพูศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา

โรงเรียนสีชมพูศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-29 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักส่งเสริมอุตสาหกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2567

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน (คณิตศาสตร์)

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน (คณิตศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 3-19 เมษายน 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

โรงพยาบาลโนนศิลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลโนนศิลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ปปส. ภาค 4 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สำนักงาน ปปส. ภาค 4 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page