หมวดหมู่: ภาคตะวันตก

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2567

สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

สำนักงาน สกร.จังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักงาน สกร.จังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอสวนผึ้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอสวนผึ้ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2567

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 350 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 350 อัตรา ตั้งแต่ 11 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 145 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2567

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 102 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 102 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2567

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 12 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 12 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2567

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 45 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page