หมวดหมู่: เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุ […]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์สาธิต 3 อัตรา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์สาธิต 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2567

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายน 2567

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2567

โรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page