หมวดหมู่: นครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

เทศบาลนครนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครครูจ้างสอน วิชานาฏศิลป์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครครูจ้างสอน วิชานาฏศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567

สพม.นครปฐม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12 อัตรา

สพม.นครปฐม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 อัตรา

สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคลากรภายนอก 3 อัตรา

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคลากรภายนอก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่ 22 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page