หมวดหมู่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2567

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 13-28 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2567

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเขื่องใน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

โรงพยาบาลเขื่องใน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page