หมวดหมู่: ชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 11 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 11 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านหนองพรหม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านหนองพรหม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี รับสมัครอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี รับสมัครอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขางานวิจัยบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขางานวิจัยบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา

เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page