หมวดหมู่: นครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35 อัตรา

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลลาดยาว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เทศบาลตำบลลาดยาว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2567

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตั้งแต่วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2567

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2567

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page