สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ (ปฏิบัติงานจังหวัดนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี (ปฏิบัติงานจังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี และสุโขทัย
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (ปฏิบัติงานจังหวัดนครสวรรค์)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี และสุโขทัย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในเว็บไซต์ https://ldd09.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9”

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page