โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้าง 11 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-23 กรกฎาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

สำนักงานทางหลวงที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2567

โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2567

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม 2567

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 93 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-23 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page