เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 76 อัตรา

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2567

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม 2567

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 610 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 610 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2567

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2567

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page