ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนศึกษาพิเศษตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

โรงเรียนศึกษาพิเศษตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

สำนักงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลไชยปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

โรงพยาบาลไชยปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2567

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

กองวัณโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กองวัณโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 55 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มิถุนายน 2567

โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง และ ลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง และ ลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page