หมวดหมู่: สอบทหาร-ตำรวจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา รับสมัครในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 45 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2567

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2566

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566

กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2566

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page