หมวดหมู่: กรุงเทพและปริมณฑล

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2567

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (จำนวนหลายอัตรา)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (จำนวนหลายอัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2567

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 5 อัตรา

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2567

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-31 กรกฎาคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 12 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 สิงหาคม 2567

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2567

สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 610 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 610 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2567

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page