หมวดหมู่: กรุงเทพและปริมณฑล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานราชการ 2 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2567

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2567

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2567

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 9 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2567

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่ 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page