หมวดหมู่: ภาคกลาง

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอน 7 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2567

โรงเรียนสงวนหญิง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

โรงเรียนสงวนหญิง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 4-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-23 เมษายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2-24 เมษายน 2567

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 10-26 เมษายน 2567

อำเภอบางบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

อำเภอบางบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-17 เมษายน 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่ 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่ 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page