หมวดหมู่: ศรีสะเกษ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านเกาะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ รับสมัครครูขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ รับสมัครครูขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานครูชาวต่างชาติ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานครูชาวต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page