หมวดหมู่: สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน สกร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน สกร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 9 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 9 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 3 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพนมศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนพนมศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รับสมัครครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รับสมัครครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลขุนทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

เทศบาลตำบลขุนทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลดอนสัก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลดอนสัก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page