หมวดหมู่: ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 13-23 เมษายน 2567

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2567

โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

อบจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 60 อัตรา

อบจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 มีนาคม 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-27 มีนาคม 2567

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาสามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาสามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page