หมวดหมู่: บุรีรัมย์

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2567

สพม.บุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา

สพม.บุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่ 22 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่ 9 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 18-25 มีนาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2567

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page