หมวดหมู่: ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มิถุนายน 2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

อำเภอสายบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

อำเภอสายบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2567

สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานนายช่างโยธา

สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานนายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2567

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา รับสมัครครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา รับสมัครครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page