หมวดหมู่: ปัตตานี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(โครงการ วมว.)

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(โครงการ วมว.) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแม่ลาน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแม่ลาน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานคนครัว

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานคนครัว ตั้งแต่วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

(ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านดอนนา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนนา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูคหกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูคหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูดนตรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูดนตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูศิลปะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รับสมัครครูศิลปะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนีถึง 31 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 10-25 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-25 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page