หมวดหมู่: ยโสธร

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-14 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา

โรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลกุดชุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

โรงพยาบาลกุดชุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร 42 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร 42 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลป่าติ้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลป่าติ้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page