หมวดหมู่: นครราชสีมา

สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567

อำเภอพิมาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ

อำเภอพิมาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2567

อำเภอปากช่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ

อำเภอปากช่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 17-19 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 35 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2567

อำเภอขามทะเลสอ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอขามทะเลสอ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2567

โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนชุมพวงศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายน 2567

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ 21 เมษายน 2567

โรงเรียนสุขานารี รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนนักเรียนปฐมวัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

โรงเรียนสุขานารี รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนนักเรียนปฐมวัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page