หมวดหมู่: พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2-24 เมษายน 2567

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 10-26 เมษายน 2567

อำเภอบางบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

อำเภอบางบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูอัตราจ้างชาวไทย โครงการฯ Mini English Program

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูอัตราจ้างชาวไทย โครงการฯ Mini English Program ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2567

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-18 มีนาคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 4-11 มีนาคม 2567

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนประตูชัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนประตูชัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page