หมวดหมู่: ภาคเหนือ

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2567

โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-29 เมษายน 2567

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ ตั้งแต่ 17 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page