หมวดหมู่: ลพบุรี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

(ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

(ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 6-29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2567

ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567

อำเภอโคกเจริญ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอโคกเจริญ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640)

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่วันที่ 5-23 กุมภาพันธ์ 2567

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567

โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล

โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล ตั้งแต่วันที่ 15-22 มกราคม 2567

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2567

กองบิน 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้

กองบิน 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ ตั้งแต่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page