สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนกลาง
(1) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

(3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

ส่วนภูมิภาค
(1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 อัตรา
ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
นครปฐม จำนวน 1 อัตรา
ภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
สมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
สระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
หนองคาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา
กำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
ชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
นครพนม จำนวน 1 อัตรา
ปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา
เพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
ระนอง จำนวน 1 อัตรา
สกลนคร จำนวน 1 อัตรา
สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
สงขลา จำนวน 1 อัตรา
อุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

(3) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 79 อัตรา
กระบี่ จำนวน 3 อัตรา
กาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา
กำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
จันทบุรี จำนวน 3 อัตรา
ชัยภูมิ จำนวน 2 อัตรา
ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
เชียงราย จำนวน 1 อัตรา
ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
ตาก จำนวน 1 อัตรา
น่าน จำนวน 1 อัตรา
นครพนม จำนวน 1 อัตรา
นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
นครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา
นครนายก จำนวน 1 อัตรา
นครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา
บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ปัตตานี จำนวน 2 อัตรา
ปทุมธานี จำนวน 2 อัตรา
ปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พะเยา จำนวน 1 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 อัตรา
พังงา จำนวน 2 อัตรา
พิจิตร จำนวน 1 อัตรา
พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
เพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
มหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 อัตรา
ร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
ระยอง จำนวน 1 อัตรา
ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
ลำปาง จำนวน 2 อัตรา
ลำพูน จำนวน 1 อัตรา
เลย จำนวน 2 อัตรา
สกลนคร จำนวน 1 อัตรา
สมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
สระแก้ว จำนวน 3 อัตรา
สระบุรี จำนวน 1 อัตรา
สุโขทัย จำนวน 2 อัตรา
สงขลา จำนวน 1 อัตรา
สุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
หนองบัวลำภู จำนวน 5 อัตรา
อุทัยธานี จำนวน 2 อัตรา
อุดรธานี จำนวน 6 อัตรา
อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 16,500 – 18,150 บาท
หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม”

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page