หมวดหมู่: พิจิตร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2567

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สำนักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการ

สำนักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลโพทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลโพทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการห้องเรียนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-29 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page