หมวดหมู่: เพชรบุรี

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง รัฐวิสาหกิจ ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

ศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำหอพัก 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำหอพัก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลท่ายาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่ายาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page