หมวดหมู่: เพชรบุรี

สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานธุรการ)

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำห้องเรียน 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำห้องเรียน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2567

อำเภอบ้านแหลม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ

อำเภอบ้านแหลม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567

สพป.เพชรบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป.เพชรบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมางานบริการ งานการเงินและบัญชี

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมางานบริการ งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-26 มีนาคม 2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page