หมวดหมู่: หัวหิน

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2566

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2566

ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2566

อำเภอหัวหิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอหัวหิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566

ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ท่าอากาศยานหัวหิน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 38 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566

โรงเรียนหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page