สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานอุทยานราชภักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักงานอุทยานราชภักดิ์

ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก (เพศชายหรือเพศหญิง) จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้ โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริการเป็นอย่างดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีศิลปะในการพูด และมีความรู้เกี่ยวกับอุทยานราชภักดิ์ ทั้งนี้หากสามารถ พูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
3.1 เงินเดือน 10,800 บาท
3.2 ไม่มีบ้านพักสวัสดิการ
3.3 ไม่ถือว่าเป็นพนักงานราชการของรัฐ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2567 โดยสมัครด้วนตนเอง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ของสำนักงานอุทยานราชภักดิ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ โทร. 06 2558 0009 และ ร้อยเอก กรพรหม น้ำเจริญ โทร. 08 0607 9958

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page