ผู้เขียน: admin

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สร้างทางสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ศูนย์สร้างทางสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ 25 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ 25 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2567

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 19 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 19 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page