หมวดหมู่: หาดใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2566

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาแนะแนว/จิตวิทยา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาแนะแนว/จิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2566

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เวชศาสตร์จีโนม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เวชศาสตร์จีโนม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ชาย/หญิง) 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ชาย/หญิง) 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page