หมวดหมู่: หาดใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 10 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 10 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2567

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2567

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

สพป.สงขลา เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

สพป.สงขลา เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่บันนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2567

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานรักษาความปลอดภัย)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานรักษาความปลอดภัย) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 73 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 73 อัตรา ตั้งแต่ 24 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ชีวันตาภิบาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ชีวันตาภิบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page