หมวดหมู่: เชียงราย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาปนิก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 149 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 149 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลท่าสาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

เทศบาลตำบลท่าสาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สพป.เชียงราย เขต 3 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน

สพป.เชียงราย เขต 3 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2567

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 มกราคม 2567

สพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2567

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2567

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page