หมวดหมู่: พิษณุโลก

กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

ศาลแขวงพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ศาลแขวงพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2566

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง รัฐวิสาหกิจ ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 ธันวาคม 2566

จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-27 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2566

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ รับสมัครจ้างเหมาบริการงานธุรการ 2 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ รับสมัครจ้างเหมาบริการงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page