หมวดหมู่: ลำปาง

เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

กระบี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพและปริมณฑล กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บรรจุทั่วประเทศ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

สพป.ลำปาง เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา

สพป.ลำปาง เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 4 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการบันทึกข้อมูลทางด้านพัสดุ 2 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการบันทึกข้อมูลทางด้านพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page