หมวดหมู่: สมุทรสาคร

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอน 7 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 7-26 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page