หมวดหมู่: ตรัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2567

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมืองตรัง

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมืองตรัง ตั้งแต่วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมืองตรัง

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมืองตรัง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2567

สพม.ตรัง กระบี่ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา

สพม.ตรัง กระบี่ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page