หมวดหมู่: สระแก้ว

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2467

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบริหารงานทั่วไป

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page