หมวดหมู่: มหาสารคาม

สพม.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

สพม.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงเรียนสารคามพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงเรียนสารคามพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 64 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 มกราคม 2567

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2567

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2567

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page