กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค)

1. นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านจิตวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4339 3380-1

2. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง
3. มีความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4339 3380-1

3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน (โดยมีสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เลขที่ 172/32 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 0 3824 0227

4. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000 โทร. 0 5640 5558 – 9

5. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ และ ด้านสวัสดิการสังคม (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63/4 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5312 1164, 0 5312 1036

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 74/64 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2582 1299

7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 334 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร. 0 4356 9334

8. นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170 โทร. 0 3239 9238

9. นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยาแนะแนว
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3668 9844 – 5

10. นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลินิก
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน เลขที่ 126 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0 5352 5604,0 5352 5608

11. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านพัฒนาสังคม (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร. 0 3471 0592

12. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 9/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 0 3443 2522

13. นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 200 หมู่ที่ 13 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 0 3724 7330

14. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 1/1 ถนนนางสายทอง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3552 5223 – 4

15. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 410 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
32000 โทร. 0 4451 5018

16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เลขที่ 250 หมู่ที่ 14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร. 0 4249 5091

17. พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. มีความรู้ในการทำงานด้านเด็ก (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2583 8343

18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคระห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2584 7255

19. นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม หรือ ด้านการสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12110 โทร. 0 2577 2347

20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12110 โทร. 0 2577 2347

21. เจ้าพนักงานธุรการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2354 7484 – 5

22. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2354 7484 – 5

23. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. เพศหญิง
3. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กตามช่วงวัย มีความชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดี
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี เลขที่ 137 หมู่ที่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทร. 0 3626 6708, 0 3626 8708 ต่อ 110

24. พี่เลี้ยง (สถานสงคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 278 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4427 2512

25. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. ปีที่ 3 (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0 2577 1267

26. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. ปีที่ 3 (โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร แนบมาพร้อมใบสมัคร)
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (โดยมีสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0 2577 1267

27. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 18 – 55 ปี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (ในรูปแบบการเข้าเวร)
5. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 283 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4323 7334, 0 4323 7069

28. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการบัญชี การเงิน หรือพัสดุ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5312 1163

29. นักสังคมสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา เลขที่ 57/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร. 0 7433 0219

30. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี เลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ถนนหน้าสงเคราะห์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 0 7346 0131

31. พี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 23 ปีขึ้นไป
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0 2577 6569

32. นักสังคมสงเคราะห์ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เลขที่ 318 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร. 0 3868 4102

33. พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศชาย
3. อายุ 23 – 55 ปี
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เลขที่ 318 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร. 0 3868 4102

34. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศชาย
3. อายุ 25 – 50 ปี
4. มีความรู้ในการทำงานด้านเด็ก (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี เลขที่ 104/27 หมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 0 3823 4402 – 3

35. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง เลขที่ 121 หมู่ที่ 1ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 50000 โทร. 0 5482 5597

36. พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
มีความรู้ในการทำงานในการทำงานด้านเด็ก (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร. 0 4249 5133

37. นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260 โทร. 0 3451 0906

38. นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เลขที 1212/21 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0 3931 2552

39. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชัน 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 6417, 0 5561 1234

40. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร / ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 800 หมู่ที่ 20 ถนนย่าตา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0 4455 8408

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมกรอกรายละเอียด ในใบสมัครด้วยลายมือตัวเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 และยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) สมัครทางไปรษณีย์ จัดส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ ส่วนภูมิภาค” โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนเวลา 08.30 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2567 และหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2567 จะไม่ได้รับการพิจารณา กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยเรียงลำดับ จากเอกสารการสมัครที่ยื่นด้วยตนเอง ตามด้วยเอกสารการสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์ของแต่ละวัน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page