สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงาน ทสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เลขที่ 334 ถนนตำรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร 045 715466 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://yasothon.mnre.go.th

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page