มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 179
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การใช้สื่อโซเชียล

รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 077-278801 หรือ 077-278802 หรือ 077-278803 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page