สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่า ธรรมในการสมัครสอบด้วยตนเอง ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page