ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กองตรวจการประมง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง
เลขที่ตำแหน่ง : 99
กลุ่มงาน : บริการ
อัตราว่าง : 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เลขที่ 405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7752 1450

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page